ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

เครดิต photo

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เครดิตKIDSZOOM2010

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

Excel2010

excel

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

PowerPoint2010

pp

 

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

Word 2010

word

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

เทคโนโลยี ป.4

4

บ้านสุขใจ

 

 

โพสท์ใน เทคโนโลยี | ใส่ความเห็น

เทคโนโลยี ป.3

3

                                                    บ้านแสนสุข

 

โพสท์ใน เทคโนโลยี | ใส่ความเห็น